امیر کویت مجلس این کشور را منحل کرد

139109120001284

امیر کویت با صدور بخشنامه‌ای به‌طور رسمی مجلس امت این کشور را منحل کرد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، شیخ صباح الاحمد امیر کویت بخشنامه انحلال مجلس امت این کشور را صادر کرد.

این بخشنامه یک روز بعد از اعلام حمایت مرزوق الغانم رئیس مجلس امت کویت از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام صادر شده است.

بر اساس قانون اساسی کویت، طی دو ماه بعد از انحلال مجلس، باید انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود.

مجلس کویت پس از تصویب قانون افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، شاهد اختلافات شدیدی میان نمایندگان و دولت بود.

بر اساس قانون اساسی کویت، امیر این کشور از حق قانونی منحل کردن پارلمان برخوردار است.