هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند

[ad_1]


وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. در مواردی که احساس کنیم طرف مقابل نقض تعهد می کند به شکلی عمل می کنیم که طرف مقابل ضرر کند.

[ad_2]

لینک منبع