درخواستی برای ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکایی به کشور نداشته‌ام

[ad_1]


معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر مطالعه علمی و حمایت از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده فروشی گفت: این موارد را باید برای عرضه بهتر تولیدات داخلی به مردم با سرمایه‌گذاری‌های داخلی برای حمایت از تولیدات خرد و مصرف کننده نهایی انجام دهیم.

[ad_2]

لینک منبع