اعتبار ۴۰۰میلیارد تومانی درآمد پیامکی بدون جواز مجلس قابل خرج کردن نیست

[ad_1]


در حالی که مصارف اعتبار حاصل از افزایش قیمت پیامک‌ها طبق تبصره نمایندگان مجلس مشخص شده بود، اما در لایحه بودجه سال آینده نحوه تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد خزانه کشور از محل پیامک‌ها به درستی مشخص نشده است.

[ad_2]

لینک منبع