منابع ارزی را در روز تعطیل اروپا جابه‌جا کردیم

[ad_1]


رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات تا ۱۵درصد کاهش می‌یابد، اظهار داشت: از نرخ ارزی حمایت می‌کنیم که در رشد تولید و ایجاد اشتغال مؤثر و منجر به آن شود.

[ad_2]

لینک منبع