کری: از انتشار فیلم بازداشت ملوانان آمریکایی در ایران خشمگین شدم

[ad_1]


وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی گفت که از منتشرشدن فیلم بازداشت ملوانان آمریکایی در ایران خشمگین شده است.

[ad_2]

لینک منبع