بنگاه های اقتصادی مشکل دار را بایدبا اقتصاد مقاومتی سرپا نگاه داریم

[ad_1]


رئیس اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران با بیان این که بخش خصوصی خواستار بهبود فضای کسب و کار در پساتحریم است، گفت: باید یک فضای رقابت‌پذیری برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

[ad_2]

لینک منبع