میشل عون: از همه گروه‌های لبنانی حمایت خواهم کرد

[ad_1]


رئیس جریان ملی آزاد لبنان تأکید کرد که در صورت انتخاب‌شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور از تمامی گروه‌ها حمایت می‌کند و از روی کینه با هیچ‌کس برخورد نخواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع