مختاباد: یکی از میادین تهران به نام مشفق کاشانی نامگذاری می‌شود

[ad_1]


عضو شورای شهر تهران از نامگذاری یکی از میادین این شهر به نام مشفق کاشانی خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع