تفاوت رد صلاحیت،تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت چیست؟

[ad_1]


رد صلاحیت، به این معنا که مسئولین مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده ۲۸ در فرد داوطلب کسب نموده باشند که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع