اجرایی نشدن توافق به انزوای آمریکا منجر می‌شود

[ad_1]


تحلیل گر آمریکایی روابط بین الملل گفت: حزب جمهوریخواه مترصد است که حتما توافق را بر هم بزند و می‌خواهند توافق رامتوقف کنند البته این توافق را تمام نخواهد کرد و به انزوای آمریکا منجر می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع