بی مهری‌های وزارت علوم نسبت به آموزش‌های شغل محور

[ad_1]


طی ماههای اخیر مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون شناخت از ابتدایی ترین اصول و مفاهیم آموزش های علمی – کاربردی و با تکرار شعار ناقص “کاهش کمیت آموزش عالی” متاسفانه دست به اقداماتی مخرب و بدون بازگشت در حوزه آموزش‌های شغل محور زده اند.

[ad_2]

لینک منبع