برخورد ۲ هواپیما در فرودگاه پیام

[ad_1]


دو فروند هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام با یکدیگر برخورد کردند.

[ad_2]

لینک منبع