کاهش آسیبهای اجتماعی درخواست همه خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی و حاکمیتی است

139302181049171392709534

معاون سیمای رسانه ملی گفت: آسیبهای اجتماعی نگرانی خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و حاکمیتی است و رسانه ملی با کارکردهای آگاه سازی و اطلاع رسانی در کنار دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صالحین نهران بزرگ؛ جلسه هم اندیشی رسانه و آسیب‌های اجتماعی با حضور مدیران، پژوهشگران و محققین رسانه ملی در تالار پژوهش مرکز پژوهش و سنجش افکار برگزار شد.

مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در این جلسه، گفت: تقویت باورهای دینی و مهارت‌های اجتماعی در وجود قشرهای آسیب پذیر دو راهکار اصلی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

وی تأکید کرد: ما به عنوان رسانه ملی باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ها را به سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برسانیم.

میرباقری با  اشاره به  اینکه در کشور ایران، کاهش آسیب‌های اجتماعی جوانان درخواستی است که همواره خانواده‌ها مطرح می‌کنند افزود: در واقع این  نگرانی خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و حاکمیتی است. رسانه ملی با کارکردهای آگاه سازی، اطلاع رسانی، ارشادی، تفریحی و فراغتی، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جوانان و کاهش آنها در کنار دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

معاون سیما با اشاره به طرح مطالعاتی خود گفت: در چنین حالتی است که می‌توان به سازنده بودن رسانه ملی و کارکرد آموزشی و جامعه‌پذیری آن اعتماد و اطمینان صد درصد پیدا کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه هم اندیشی از منشورات سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان با حضور عبدالملکی رونمایی شد.