انتخابات سالم و پرشور را با بهره‌گیری از توان ۱۰۰ درصدی امکانات رقم می‌زنیم

[ad_1]


فرماندار شهرستان کرج با تأکید بر اینکه هیئت اجرایی و نظارت انتخابات استان البرز تاکنون عملکرد خوب و قابل قبولی از خود به منصه ظهور گذاشته است، گفت: در راستای برگزاری انتخابات سالم و پرشور از توان ۱۰۰ درصدی بهره می‌گیریم.

[ad_2]

لینک منبع