نشست حلقه ی صالحین

thumb2_313592

نشست حلقه ی صالحین در پایگاه شهید مرادخانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید مرادخانی،ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) ، نشست حلقه ی صالحین در پایگاه شهید مرادخانی برگزار شد. در این نشست به آموزش قرآن کریم و معنی و تفسیر چند آیه از قرآن کریم پرداخته شد.

thumb_688514