فرار از ناکارآمدی اقتصادی با جنجال آفرینی بر سر بررسی صلاحیت ها

[ad_1]


عناصر جریان فتنه در نشست مخفیانه خود با جنجال آفرینی بر سر بررسی صلاحیت ها به دنبال فرار از ناکارامدی اقتصادی دولت هستند.

[ad_2]

لینک منبع