۷۶ درصد مردم خواستار استمرار طرح امنیت اخلاقی هستند

82010

سخنگوی نیروی انتظامی آخرین نتایج نظرسنجی از مردم در مورد دغدغه های مردم و اولویت نیروی انتظامی در برخورد با کجروی ها را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص آسیب های اجتماعی موجود در جامعه اظهار داشت: نتایج پیمایش دغدغه های شهروندان نشان داد که پنج کجروی و انحراف و جرم اجتماعی در صدر دغدغه‌های چندگانه شهروندان قرار دارد. آن پنج کجروی اجتماعی به ترتیب اولویت عبارتند از اراذل و اوباش، سارقان( بویژه سارقان خرد)، معتادان ولگرد، مفاسد اخلاقی( بویژه زنان خیابانی و مزاحمان نوامیس) و متکدیان متجاهر هستند.

وی ادامه داد: ۸۲ درصد شهروندان مورد سنجش در حد «خیلی زیاد» و «زیاد»خواهان برخورد پلیس با کجروی‌های اجتماعی، به ویژه پنج مولفه پیش گفته، هستند. آنها معتقدند برخورد با کجروی‌ها و هنجارشکنی‌های اجتماعی باید استمرار یابد و به هیچ عذر و بهانه‌ای تعطیل نشود.

منتظرالمهدی با بیان اینکه ۸۸ درصد شهروندان کلانشهرهای کشور درصد خیلی زیاد و زیاد از عملکرد پلیس در قلمرو‌های اجتماعی، بالاخص برخورد با اراذل، اوباش، سارقان و…، رضایت دارند، گفت:اگر دیگر نهادهای متولی نظم و انضباط و امنیت اجتماعی همچون پلیس با هوشمندی و اقتدار گام فراسو نهند و در ناهنجاری‌های اجتماعی «بموقع» و «قاطع» مداخله کنند، شمار زیادی از کجروی‌ها از بین می‌رود و از جرم و انحراف در جامعه فرو کاسته می‌شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی در مورد اجرای طرح های امنیت اخلاقی گفت: ۷۶ درصد شهروندان مورد بررسی خواستار استمرار طرح امنیت اجتماعی با «هوشمندی» و «ملاحظات رفتاری» هستند. انها خواستار اجرای این طرح با دو مولفه اقتدار و مهربانی هستند.  این به معنای آن است که پلیس با افرادی همچون اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس و سارقان با قاطعیت و جدیت برخورد کند و با کسانی که از سر غفلت یا همرنگی و الگوگیری و نظیر آن در پوشش و رفتار «غیرهنجارمند» عمل می‌کنند، با عطوفت، مهربانی و خوش‌خلقی رفتار کند.

منتظر المهدی در مورد  نتایج این نظر سنجی تاکید کرد: از مجموع یافته‌های پژوهش اخیر و تحلیل دغدغه‌های شهروندان چنین می‌توان نتیجه گرفت که برخورد «پیشگیرانه» و «مداخله هوشمندانه» در پدیده‌های مختلف کجروانه ضرورتی انکارناپذیر است و هر نوع تعللی در آن موجب فرو کاسته شدن از تراز احساس امنیت مردم و ملکوک شدن سیمای اخلاقی و معنوی جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: از همین روی  مداخله به موقع در پدیده‌های مخل امنیت عمومی را همچون همیشه به منزله یک ماموریت ذاتی می دانیم  و اطمینان داریم با از میان راندن انواع کجروی‌ها و هنجارشکنی‌های اجتماعی می‌توانیم تراز امنیت اجتماعی شهروندان را افزایش دهیم. به همین دلیل پلیس در برخورد با پدیده‌های مختلف می‌کوشد دو ویژگی «اقتدار» و «مهربانی» را در هم ادغام کند و هیچ‌یک را فدای دیگری نسازد.