برگزاری حلقه صالحین خواهران پایگاه مقاومت مسجد خلیل الرحمان(ع)

thumb_673010

خواهران بسیجی پایگاه مقاومت مسجدالرحمان (ع) حقله صالحین با موضوع سبک زندگی اسلامی تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج خلیل الرحمن،ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر(عج) ، تعدادی ازخواهران بسیجی مسجد خلیل الرحمان (ع) حلقه صالحین با موضوعیت  سبک زندگی اسلامی تشکیل دادند در این جلسه سبک زندگی اسلامی مورد  بحث وبررسی  قرار گرفت و راهکارهای مناسبی به حاضرین داده شد.