اهدای هدیه به حلقه صالحین نوجوانان برتر پایگاه اسماء

thumb2_305673

به مناسبت میلاد امام رضا(ع) ازحلقه نوجوانان برتر پایگاه اسماء تقدیرشد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج اسماء،ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره) ، به مناسبت میلاد امام رضا(ع) ازحلقه صالحین  نوجوانان برتر پایگاه اسماء تقدیرشد.

thumb_672353