گردهمایی فرمانده سپاه تهران با فرماندهان نواحی و مسئولین صالحین نواحی مقاومت بسیج در مرکز امامت

thumb_672640

گردهمایی فصلی هیئت رئیسه سپاه تهران با حضور فرماندهان نواحی و مسئولین صالحین نواحی مقاومت بسیج ۲۳ گانه تهران بزرگ امروز دوشنبه ۲۵مرداد ماه سال جاری به همت مرکز امامت در حال برگزاری است.

thumb_672631

thumb_672632

thumb_672633

thumb_672637

thumb_672638

thumb_672640

thumb_672641

thumb_672642