آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فرورین ۹۶

81455

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نام نویسی از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین ۹۶ آغاز میشود.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نام نویسی از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین ۹۶ آغاز میشود.

وی با اعلام این خبر افزود: طبق قانون، مدت نام‌نویسی از داوطلبان این انتخابات، پنج روز از ۲۲ تا ۲۶ فروردین است.

وی همچنین زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون ۲۰ روز اعلام کرد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.با اعلام این خبر افزود: طبق قانون، مدت نام‌نویسی از داوطلبان این انتخابات، پنج روز از ۲۲ تا ۲۶ فروردین است.

وی همچنین زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون ۲۰ روز اعلام کرد.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.