پایگاه تابستانی و اجرای طرح جوانه های صالحین در پایگاه مقاومت شهدای بسیج امام جعفر صادق(ع)

thumb_668985

پایگاه تابستانی و طرح جوانه های صالحین برنامه قرآنی نوجوانان ۹۵ در پایگاه مقاومت شهدای بسیج امام جعفر صادق(ع) اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت شهدای بسیج امام جعفر صادق(ع)،ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،پایگاه تابستانی بسیج مسجد برنامه های ویزه قرآنی خود را در هفته دوم مرداد ماه با حضور نوجوانان بسیجی و با راهنمایی های استاد و قاری ممتاز کشوری حاج حمید شادبخش برگزار نمودند .

thumb_668988