دعای امام جواد(ع) برای نصرت یاران مهدی(عج)

139402081336517305193984

به فرمانبرداران، وعده احسانت را دادى و پیشاپیش به آنان هشدار دادى، پس طایفه اى ایمان آوردند، بار خدایا، کسانى را که ایمان آوردند در برابر دشمن خود و دشمن دوستانت تأیید فرما.

 به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، امام جواد علیه‌السلام ـ در قنوت خود ـ : بار خدایا، دوستانت را بر دشمنان ستمگرت پیروز گردان،… همانان که… اموال تو را در میان خود دست به دست چرخاندند و بندگانت را به بردگى گرفتند و جهان سرزمین تو را، در کرى و کورى و تاریکى شدید رها کردند. چشمانشان باز است و دلهایشان کور.

و براى آنان، بر تو حجّتى نمانده است؛ بار خدایا، تو آنان را از عذاب خود برحذر داشتى و کیفرت را برایشان روشن ساختى و به فرمانبرداران، وعده احسانت را دادى و پیشاپیش به آنان هشدار دادى، پس طایفه اى ایمان آوردند.

-بار خدایا، کسانى را که ایمان آوردند در برابر دشمن خود و دشمن دوستانت تأیید فرماـ

و آشکار (و پیروز) گردیدند و دعوتگر به سوى حقّ شدند و پیروى از امام منتظر عدالت گستر را پیشه کردند.

متن حدیث:

الإمام الجواد علیه السلام ـ فی قُنوتِهِ ـ : اللّهُمَّ أدِل لِأَولِیائِکَ مِن أعدائِکَ الظّالِمینَ . . .
الَّذینَ . . . اتَّخَذوا ـ اللّهُمَّ ـ مالَکَ دُوَلاً ، وعِبادَکَ خَوَلاً ، وتَرَکُوا اللّهُمَّ عالَمَ أرضِکَ فی بَکماءَ عَمیاءَ ظَلماءَ مُدلَهِمَّهٍ ، فَأَعیُنُهُم مَفتوحَهٌ ، وقُلوبُهُم عَمِیَهٌ ، ولَم تُبقِ لَهُمُ اللّهُمَّ عَلَیکَ مِن حُجَّهٍ . لَقَد حَذَّرتَ اللّهُمَّ عَذابَکَ وبَیَّنتَ نَکالَکَ ، ووَعَدتَ المُطیعینَ إحسانَکَ ، وقَدَّمتَ إلَیهِم بِالنُّذرِ ، فَآمَنَت طائِفَهٌ ، فَأَیِّدِ اللّهُمَّ الَّذینَ آمنَوا عَلى عَدُوِّکَ و عَدُوِّ أولِیائِکَ، فَأَصبَحوا ظاهِرینَ و إلَى الحَقِّ داعینَ و لِلإِمامِ المُنتَظَرِ القائِمِ بِالقِسطِ تابِعینَ..

«مهج الدعوات، صفحه ۶۰ »