تعرض به شورای نگهبان با ادعای اعتدال سازگاری ندارد/"رد صلاحیت" به من ابلاغ نشده است

[ad_1]


نماینده مردم تهران گفت: هنوز موضوع رد صلاحیت توسط هیات نظارت که فرمانداری باید آن را ابلاغ کند، به بنده ابلاغ نشده ولی به تعدادی از همکاران ابلاغ شده است.

[ad_2]

لینک منبع