برگزاری اردوی زیارتی و صیاحتی مشهد مقدس

thumb2_302636

در دهه کرامت اردوی زیارتی مشهد مقدس برای حلقه نوجوانان پایگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید سعید آئینه وند،ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی ،در دهه کرامت اردوی زیارتی مشهد مقدس برای حلقه نوجوانان پایگاه برگزار گردید.و در این اردوی ۵ روزه مربیان به همراه فرمانده و برخی از اعضای شورا حضور داشتند.