۳۵میلیون نفر از مردم تحت تأثیر آلودگی هوا

[ad_1]


رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر از مردم تحت تأثیر آلودگی هوا هستند، گفت: این موضوع هزینه‌های سنگینی را در زمینه‌های بهداشتی و اجتماعی به‌دنبال دارد.

[ad_2]

لینک منبع