حلقه صالحین نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) در فشم برگزار شد

thumb_656063

حلقه صالحین نوجوانان در اردوی فشم با حضور حداکثری نوجوانان و اعضای شورای فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع)،ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، حلقه صالحین نوجوانان در اردوی فشم با حضور ۶۲ نفری نوجوانان این پایگاه در روز پنج شنبه  برگزار شد.
حلقه صالحین شورای پایگاه این بار هم وظیفه پذیرایی ار این حلقه ها را برعهده گرفت و مسئول اجرایی این اردو بود.

thumb_656062

thumb_656064

thumb_656066