مقام کسانی که ستمدیدگان را پناه دهند

139405130737125835808764

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده‌اند کسی که ستمدیدگان ما را یاری و پناه دهد، روز قیامت در کنار ایشان و امام علی(ع) است.

 به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که دو انگشت خود را به هم ضمیمه کرده بود فرمود: من و علی(ع) روز قیامت مانند این دو انگشت هستیم، و شیعیان ما با ما هستند.
و همچنین کسی که ستمدیدگان ما را یاری کند (پناه دهد) با ماست.
متن حدیث:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله، انا و هذا یعنی علیا یوم القیامه کهاتین و ضم بین اصبعیه و شیعیتنا معنا و من اعان مظلومنا کذلک.

«عیون اخبارالرضا(ع)، جلد۲، صفحه ۵۸»