آیت الله بهجت:باید کارهای انسان مطابق دفتر شرع باشد

139302261805197532775544

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اگر انسان، کارش بر طبق حجت شرعی باشد، اگر چه احیاناً مخالف با واقع شود طوری نیست و در نزد پروردگار معذور بلکه مأجور است، ولی چنین نباشد که کارهایمان با دفتر شرع موافقت نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: مقصود این که انسان باید کارهایش را مطابق دفتر شرع انجام دهد (چه موافق تقیه باشد و چه مخالف آن). اگر انسان، کارش بر طبق حجت شرعی باشد، اگر چه احیاناً مخالف با واقع شود طوری نیست و در نزد پروردگار معذور بلکه مأجور است، ولی چنین نباشد که کارهایمان با دفتر شرع موافقت نداشته باشد، و هر چه خواستیم یا از ما خواستند انجام دهیم هر چند بر خلاف شرع باشد.

اگر بخواهند یک امضا به نفع خود از انسان بگیرند، گروهی هجوم می آورند و شرایط را طوری فراهم می آورند تا به مقصد خود برسند، هم چنان که در امضا بر له مشروطه از آخوند خراسانی پیش آمد و چه کارها و سوء استفاده ها که نکردند؟!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۱۰۰
محمد حسین رخشاد