حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)

thumb_651839

شبستان مسجدفردانش میزبان حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص) بود.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛  از پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)،ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، جلسه حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص) در شبستان مسجدفردانش برگزار شد.

در این جلسه آقای رجائی در خصوص مسائل روز جامعه و سیاست مطالبی را ارائه دادند و در انتهای جلسه اعضای پایگاه به صفوف نماز جماعت مغرب و عشا مسجد پیوستند.

thumb_651834

thumb_651838

thumb_651840