حلقه صالحین شهید جانفزا برگزار شد

thumb2_297397

در این جلسه آقایان واقفی و مهندس علی اکبر قوسی حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج نبوت،ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، روز گذشته حلقه صالحین شهید جانفزا در مسجد جامع سادات برگزار شد، در این جلسه ابتدا آقای واقفی آیاتی از سوره الاحقاف تلاوت نمودند و سپس آقای مهندس علی اکبر قوسی تفسیر همان آیات را بیان کردند همچنین ایشان دقایقی در خصوص اثبات ولایت امام علی(ع)، احترام به پدر و مادر، ویژگی های دوستان خدا با متربیان صحبت کردند و همپنین آقای واقفی در چند دقیقه آخر مطالبی در مورد فضیلت خواندن نماز اول وقت و دروغ نگفتن ارائه کردند.

thumb_652918