نصیحت لقمان درباره ده گروهی که هرکدام سه نشانه دارند

13941008060701016807644

لقمان به فرزندش گفت: پسرم! هر چیزى، نشانه‌اى دارد که بدان شناخته مى‌شود و بر اساس آن، مورد گواهى قرار مى‌گیرد.

 به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، امام جعفر صادق علیه السلام: لقمان به پسرش گفت: پسرم! هر چیزى، نشانه‌اى دارد که بدان شناخته مى‌شود و بر اساس آن، مورد گواهى قرار مى‌گیرد؛
صالح، سه نشانه دارد: نماز و روزه و زکات .
متظاهر نیز سه نشانه دارد: با برتر از خود مى‌ستیزد، و چیزى را مى گوید که نمى‌داند ، و در پىِ چیزى است که به آن، دست نمى‌یابد .
ستمگر، سه نشانه دارد : به بالاتر از خودش با نافرمانى ، و به پایین تر از خودش با چیرگى ، ستم مى کند و به ستمگران ، یارى مى رساند .
منافق، سه نشانه دارد: زبانش مخالف دلش، و دلش مخالف کارش، و ظاهرش مخالف باطنش است.
گنهکار، سه نشانه دارد: خیانت مى ورزد ، دروغ مى گوید ، و با سخن خودش نیز مخالفت مى کند.
ریاکار، سه نشانه دارد: هنگامى که تنها باشد، تنبلى مى کند و هنگامى که نزد مردم باشد، چابک است و در هر کارى، خود را در مَعرض ستایش دیگران قرار مى دهد .
حسود، سه نشانه دارد: هر گاه غایب باشد ، غیبت مى کند و هر گاه حاضر باشد ، چاپلوسى مى کند ، و به خاطر گرفتارى ، سرکوفت مى زند .
اسرافکار ، سه نشانه دارد: چیزى را مى خرد که لازم ندارد ، و چیزى را مى پوشد که لازم ندارد ، و چیزى را مى خورد که لازم ندارد .
تنبل، سه نشانه دارد: تا آن جا سستى مى کند که کوتاهى مى شود، و تا آن جا کوتاهى مى کند که ضایع مى سازد، و تا آن جا ضایع مى سازد که گناه مى کند.
غافل، سه نشانه دارد: اشتباه و سرگرمى و فراموشى.
متن حدیث:

قال الصادق علیه السلام :قالَ لُقمانُ لاِبنِهِ: یا بُنَیَّ، لِکُلِّ شَیءٍ عَلامَهٌ یُعرَفُ بِها ویُشهَدُ عَلَیها….
ولِلعامِلِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: الصَّلاهُ وَالصِّیامُ وَالزَّکاهُ .
ولِلمُتَکَلِّفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یُنازِعُ مَن فَوقَهُ ، ویَقولُ ما لا یَعلَمُ ، ویَتَعاطى ما لا یَنالُ.
ولِلظّالِمِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَظلِمُ مَن فَوقَهُ بِالمَعصِیَهِ ، ومَن دونَهُ بِالغَلَبَهِ ، ویُعینُ الظَّلَمَهَ.
ولِلمُنافِقِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یُخالِفُ لِسانُهُ قَلبَهُ، وقَلبُهُ فِعلَهُ، وعَلانِیَتُهُ سَریرَتَهُ.
ولِلآثِمِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَخونُ ، ویَکذِبُ ، ویُخالِفُ ما یَقولُ.
ولِلمُرائی ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَکسَلُ إذا کانَ وَحدَهُ ، ویَنشَطُ إذا کانَ النّاسُ عِندَهُ ، ویَتَعَرَّضُ فی کُلِّ أمرٍ لِلمَحمَدَهِ.
ولِلحاسِدِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَغتابُ إذا غابَ ، ویَتَمَلَّقُ إذا شَهِدَ، ویَشمَتُ بِالمُصیبَهِ.
ولِلمُسرِفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَشتَری ما لَیسَ لَهُ ، ویَلبَسُ ما لَیسَ لَهُ، ویَأکُلُ ما لَیسَ لَهُ.
ولِلکَسلانِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَتَوانى حَتّى یُفَرِّطَ ، ویُفَرِّطُ حَتّى یُضَیِّعَ، ویُضَیِّعُ حَتّى یَأثَمَ.
ولِلغافِلِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: السَّهوُ وَاللَّهوُ وَالنِّسیانُ.
«خصال، صفحه ۱۲۱- بحارالانوار،جلد۱۳،صفحه ۴۱۵»