تشکیل حلقه صالحین کودک سطح ۲ درپایگاه مهدیه

thumb_650090

حلقه صالحین کودک سطح ۲ در پایگاه مهدیه برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج مهدیه،ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی( ره) ، حلقه صالحین کودک سطح ۲ با حضور اعضای حلقه در پایگاه مهدیه برگزار گردید.

thumb_650087

thumb_650088