افتتاحیه طرح جوانه های صالحین

thumb2_295261

پایگاه عدالت برنامه های تابستانی خود رااز ابتدای مردادماه آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج عدالت،ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، پایگاه عدالت برنامه های تابستانی خود رااز ابتدای مردادماه آغاز کرد.

در این برنامه خانم امیرآبادی در رابطه با اهمیت پرکردن اوغات فراغت برای والدین نوجوانان شرکت کننده در کلاس نقاشی و زبان آموزی قرآن صحبت کرد و گفت: هدف از برگزاری کلاسهای تابستانی آموزش مهادتهای زندگی و قرآن اموزی در کنار فعالیتهای فرهنگی دیگر همچون نقاشی ،رادوو.. است.

thumb_648719

thumb_648720

thumb_648721