برگزاری جلسه مربیان صالحین حوزه ۲۵۲ طه

thumb2_293688

جلسه مربیان صالحین حوزه ۲۵۲ طه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از حوزه ۲۵۲ طه،ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،ظهر امروز جلسه مربیان صالحین پایگاه های حوزه ۲۵۲ طه برگزار شد.

این جلسه با حضور مسئول صالحین حوزه ۲۵۲ طه ، مسئولان صالحین پایگاه های تابعه همراه بود و با هدف پیگیری امور جاری ماهانه و پیگیری تحقیقات سرگروه های صالحین در سالن جلسات حوزه ۲۵۲ تشکیل شد.