برای مدت ۲ سال اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس خبرگان انتخاب شدند/ آیت‌الله جنتی رئیس کمیسیون تحقیق

139504091509133028033904

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری با رأی اعضای کمیسیون‌های این مجلس برای دو سال مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، بر اساس رأی‌گیری مخفی اعضای کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری که صبح روز گذشته (پنجشنبه ۳۱ تیر) برگزار شد، ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای این مجلس برای مدت ۲ سال به‌شرح زیر انتخاب شدند.

یک) کمیسیون تحقیق (موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی)

جناب آقای احمد جنتی (رئیس)

جناب آقای سید محمود هاشمی شاهرودی (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای محمدعلی موحدی کرمانی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای سید ابراهیم رییسی (منشی)

جناب آقای سید هاشم حسینی بوشهری (منشی)

جناب آقای سید احمد خاتمی (مخبر)

دو) کمیسیون ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی

جناب آقای محمد مؤمن (رئیس)

جناب آقای مرتضی مقتدایی (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای سید هاشم حسینی بوشهری (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای سید ابراهیم رییسی (منشی)

جناب آقای ابوالقاسم وافی (منشی)

جناب آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی (مخبر)

سه) کمیسیون آیین‌نامه (موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی)

جناب آقای احمد بهشتی (رئیس)

جناب آقای رضا رمضانی (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای محسن اراکی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای محسن کازرونی (منشی)

جناب آقای عسکر دیرباز (منشی)

جناب آقای محسن قمی (مخبر)

چهار) کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه

جناب آقای حسن عالمی (رئیس)

جناب آقای محسن حیدری (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای سید ابوالحسن مهدوی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای عبدالکریم فرحانی (منشی)

جناب آقای سید رحیم توکل (منشی)

جناب آقای محمود محمدی عراقی (مخبر)

پنج) کمیسیون سیاسی ــ اجتماعی

جناب آقای عبدالمحمود عبداللهی (رئیس)

جناب آقای محمدعلی تسخیری (نایب‌رئیس اول)

جناب آقای سید محمد حسینی شاهرودی (نایب‌رئیس دوم)

جناب آقای علیرضا اسلامیان (منشی)

جناب آقای سید محمدمهدی میرباقری (منشی)

جناب آقای علی معلمی (مخبر)

قرار بوده است جلسه کمیسیون امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبری عصر پنج‌شنبه برگزار شود.