پرهیزگارترین مردم کسی است که حق را بگوید

13941008060701016807644

امام صادق علیه السلام فرموده‌اند پرهیزگارترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه آن جایی که این حق به نفع او است یا بر علیه او است.

 به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید:
عابدترین مردم کسی است که فرائض را به جا می‌آورد.
سخی‌ترین آن کسی است که زکات مال را می‌دهد.
پارساترین مردم آن کسی است که از حرام اجتناب کند
و پرهیزگارترین مردم هم آن کسی است که حق را بگوید؛ چه آن جایی که این حق به نفع او است یا بر علیه او است.

متن حدیث:

عنِ الصادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهماالسلام اِنَّ ابی حَدَّثَنی عن اَبیه عن جدِّه عن علیٍّ علیهم‌ُالسلام عن رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال أعبَدُ الناس مَن أقامَ الفرائِض و اَسْخَی النّاس مَن اَدّیٰ زکاتَ مالِه و اَزهَدُ النّاس مَن اِجتَنَبَ الحرام و اَتقَی الناس مَن قالَ الحق فی ما لَهُ و علیه.
«امالی شیخ صدوق، صفحه‌ ۷۲ »