جلسه هم اندیشی صالحین حوزه ۱۹۵ شهید همت و پایگاه های تابعه

thumb_642787

با برنامه ریزی معاونت تربیت آموزش (صالحین) اتاق جلسات حوزه پذیرای مسئولین محترم صالحین پایگاه ها بود.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از حوزه ۱۹۵ شهید همت،ناحیه مقاومت بسیج کمیل ، عصر روز شنبه در محل اتاق جلسات حوزه ۱۹۵ شهید جلسه با برنامه ریزی معاونت تربیت آموزش (صالحین) به محوریت بررسی راهکار های صالحین با حضور مسئولین صالحین ۱۴ پایگاه تابعه برگزار گردید.

در این جلسه راهکار ها ، برنامه ها ، رویکرد ها و اهداف یک ماهه آینده صالحین بیان شده و نیز هر پایگاه نظرات خود را بیان نموده.

در پایان هم مسئولین پایگاه ها جهت تبادل تجارب به بیان عملکرد خود در ماهه گذشته پرداختند.

thumb_642783

thumb_642786

thumb_642788