برگزاری جلسه حلقه های صالحین پایگاه مسجد ثارالله

thumb2_291893

جلسه حلقه های صالحین پایگاه مسجد ثارالله برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج ثارالله،ناحیه مقاومت بسیج مقداد ، جلسه حلقه های صالحین پایگاه مسجد ثارالله برگزار شد.

این جلسه با حضور سرگروه های حلقه های صالحین و اعضای حلقه ها در شبستان مسجد ثارالله آغاز شد.