برگزاری جلسه طرح صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهدای مهران

 

thumb2_292020

روز گذشته جلسه طرح صالحین پایگاه شهدای مهران با حضور معاونت تعلیم و تربیت پایگاه مذکور در محل مسجد الرضا(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مهران،ناحیه مقاومت بسیج قدس ، جلسه طرح صالحین پایگاه شهدای مهران روز گذشته بعد از نماز مغرب و عشا، با حضور معاونت تعلیم و تربیت پایگاه مذکور در محل مسجد الرضا(ع) برگزار شد.

لازم به ذکر است سلسه جلسات طرح صالحین پایگاه شهدای مهران هر هفته شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد الرضا(ع) برگزار می شود.

thumb_642870

thumb_642873