برگزاری حلقه ی قرآنی جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)

thumb_641658

حلقه ی صالحین جوانه های صالحین در پایگاه امام رضا(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع)،ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، حلقه ی صالحین جوانه های صالحین در پایگاه امام رضا علیه السلام تشکیل شد.

در این جلسه قرآنی هر یک از اعضای حلقه سوره ای از جزء سی ام قرآن مجید را قرائت نمود و اشکالات آنها در سوره هایی که قرائت کردند نیز برطرف شد.

thumb_641657

thumb_641659

thumb_641661