برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس اعضاء صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران

thumb2_291514

اعضاءصالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران جمعه شب راهی مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران،ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، اعضاء صالحین به همراه سرگروه های حلقه ها راهی مشهد مقدس شدند .

پدر و مادران مسافران ما با دعا خیر ،کاروان پرشور و پاک اعزامی به مشهد را بدرقه کردند.

این کاروان اعزامی با همکاری ناحیه حبیب ابن مظاهر و حوزه ۲۵۱ علی ابن ابیطالب (ع) هماهنگ و برگزار شده است.

thumb_641704

thumb_641727

thumb_641730