برگزاری اردوی دارآباد حلقه صالحین نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع)

thumb2_291656

اردوی دارآباد ویژه حلقه صالحین نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع)،ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، در روز پنج شنبه اردوی کوههای دار آباد ویژه حلقه صالحین نوجوانان این پایگاه با حضور متربیان نوجوان این پایگاه و همراهی مربیان حلقه های صالحین این پایگاه با حضور ۵۷ متربی برگزار شد.
در این برنامه تفریحی مسابقات طناب کشی و تیراندازی با اسلحه بادی و مسابقات فرهنگی برگزار شد که در این اردو حلقه صالحین برای متربیان شرکت کننده با مربیانشان برگزار شد.

thumb_642015

thumb_642018

thumb_642020

thumb_642021