پیشنهاد بودجه ۱۸ هزار میلیارد ریالی دولت برای بهزیستی در سال ۹۵

[ad_1]


در لایحه بودجه سال ۹۵ برای سازمان بهزیستی کشور رقم ۱۸ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است.

[ad_2]

لینک منبع