تقدیر و تشکر از اعضای حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیده معصومه قید

thumb2_291426

از اعضاء حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیده معصومه قید تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهیده معصومه قید،ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،در حاشیه اردوی تابستانی شهید دستواره از اعضاء حلقه صالحین تقدیر شد.به ریحانه خورشیدی به عنوان کوچکترین فرد گروه به خاطر ویژگی های اخلاقی اش ، و به خانم سارا خالوباقری وهانیه محمدی به خاطر نخبه بودن در ورزش وکنکور سال گذشته هدیه داده شد.

همچنین یک مسابقه فرهنگی نیز اجرا و به برندگان جوایزی اهدا گردید.

thumb_641494

thumb_641488

thumb_641490