برگزاری حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه منتظران شهادت در کوه کلکچال

thumb_641525

حلقه صالحین بزرگسالان این هفته پایگاه منتظران شهادت در کوه کلکچال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج منتظران شهادت،ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، حلقه صالحین بزرگسالان این هفته پایگاه منتظران شهادت در ارتقاعات کوه کلکچال برگزار شد.

thumb_641526

thumb_641528

thumb_641525