برگزاری اردوی سیاحتی پایگاه شهید اوجی در اردوگاه شهید حاج حسین همدانی

thumb2_291374

اردوی سیاحتی پایگاه مقاومت بسیج شهید اوجی در اردوگاه شهید حاج حسین همدانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید اوجی،ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره) ، بسیج مسجد نور اردوی سیاحتی دهکده مقاومت (اردوگاه شهید حاج حسین همدانی) را برای حلقه های صالحین خود برگزار کرد.

در این اردو علاوه بر تفریحات و برنامه های اردوگاه ، حلقه ها از پارک فن آموز دهکده مقاومت دیدن کردند.

شایان به ذکر است به مدت نیم ساعت جلسات حلقه های صالحین این پایگاه در اردوگاه برگزار گردید.

thumb_641366

thumb_641375

thumb_641372

thumb_641371

thumb_641374

thumb_641369

thumb_641363

thumb_641364

thumb_641367

thumb_641368

thumb_641365