برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهیدمعدنی پور

thumb2_291212

حلقه صالحین پایگاه شهیدمعدنی پور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهیدمعدنی پور،ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ، برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهیدمعدنی پور با حضور مربی طلبه سید حسن خراسانی هر هفته منسجم و منظم در شبستان مسجد برگزار میگردد.

شجره طیبه صالحین، به معنای اخص، در صدد راه‌اندازی حلقه‌های تربیتی در مسجد، با هدف ایجاد یا تغییر رفتار در مخاطبان، مبتنی بر مکتب تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) می‌باشد، اما صالحین به معنای عام، به فعال سازی،…