برگزاری مستمر و روزانه جلسات حلقه صالحین

thumb_640705

برگزاری مستمر و روزانه جلسات حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید سید علی اکبر ایزدی

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید سید علی اکبر ایزدی،ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی ،تصاویر برگزاری مستمر و روزانه جلسات حلقه صالحین در حضور فرمانده هان گردان ها و همچنین امام جماعت مسجد با حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید سید علی اکبر ایزدی

thumb_640704

thumb_640708

thumb_640714

thumb_640718